Story Bear! Scéalaí Bhéar!

About the show:

Story Bear loves stories! He helps puppeteer Niamh Lawlor tell and draw you one, if you promise to help! An intimate, interactive story-telling session suitable for a family or class audience (7 – 9 year old the ideal age group).
Story Bear learnt his skills as part of residencies in The Irish Museum Of Modern Art and Rutland Street pre-school, with assistance from the Ireland Funds and the Arts Council. After the session, time, context, and age group allowing, participants are invited to draw or write a story.
Due to the intimate and interactive nature of the work the ideal audience shouldn’t exceed 40 in number and should be in a quiet space of appropriate size. Púca provides a ‘magic carpet’ to seat most of the group but some additional seating to surround this is advisable.
The session lasts for 45-50 mins depending on the age and engagement of the group. Two shows can be performed in one day. Get in time is approx 2 hours, get out 20 mins.

For an additional fee Story Bear performances can be adapted for specific occasions and events, past examples include Antarctica Adventure for the Festival of World Cultures, Archaeological discoveries for the National Museum of Ireland and A Christmas Story for Dublin City Council Arts Office.

Story Bear is available in bi-lingual and Irish language versions also.

Tá leaganacha Gaeilge agus dhátheangach de Scéalaí Bhéar le fáil chomh maith.

Scéalaí Bhéar

Eolas faoin seó:

Is aoibhinn le Scéalaí-Bhéar scéalta! Inseoidh sé ceann daoibh má gheallann sibh go dtabharfaidh sibh cabhair dó. Cabhróidh an puipéadóir Niamh Lawlor leis chomh maith: déanfaidh sí pictiúir de bhur smaointe.

Ó Phúca Puppets, dream a bhfuil duaiseanna go leor faighte acu, tá an séo seo oiriúnach le haghaidh lucht féachana teaghlaigh nó páistí idir 7 agus 9 bliana d’aois. Fuair Scéalaí-Bhéar a chuid taithí scéalaíochta nuair a bhí sé mar ealaíontóir cónaithe in Áras Nua-Ealaíne na hÉireann agus Naíonra Shráid Rutland le tacaíocht ó Chistí na hÉireann agus ón Chomhairle Ealaíon.

Tar éis an tseisiúin, má bhíonn neart ama againn, beidh deis ag na páistí pictiúr a tharraingt nó scéal a scríobh. Mar gheall ar an chineál seó atá ar siúl, beidh an lucht féachana teoranta do 40 duine; in áit atá oiriúnach ó thaobh toisí de agus ciúin.
Tá mata ‘draíochta’ ag Púca agus cóir suí ann don chuid is mó den lucht féachana. Sin ráite, ba cheart go mbeadh cathaoireacha breise curtha ar fáil san ionad chomh maith.
Maireann an séo ar feadh 45 – 50 nóiméad agus is féidir dhá shéo a léiriú in aghaidh an lae. Glacann sé dhá uair an chloig chun an áit a ullmhú, fiche nóiméad le glanadh suas ina dhiaidh